ابلاغ شاخص های قطعی و نرخ فولاد و سیمان نیمه دوم سال 1396

نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور، در تاریخ 13 تیرماه 1397 طی دو بخشنامه شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1396 و همچنین نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1396 را اعلام کرد.

علاقه مندان برای دریافت متن کامل بخشنامه های فوق می توانند از لینک های زیر اقدام کنند:

      * «بخشنامه نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1396»

      * «بخشنامه شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1396»