شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1396

بخشنامه شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1396 در تاریخ 1397/4/12 و شماره بخشنامه 97/174469 تصویب و ابلاغ گردید.

متن کامل بخشنامه را از طریق لینک زیر دریافت نمایید: