اطلاعیه مهم کانون سراسری در خصوص بخشنامه بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان

حداکثر مهلت استفاده از بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب تا تاریخ 10/4/97 ( یکشنبه هفته آینده ) می باشد .(تصویر بخشنامه به پیوست تقدیم می شود) .
پیمانکاران محترم توجه داشته باشند، در این مرحله ( تا تاریخ 10/4/1397) صرفا ثبت درخواست کتبی پیمانکار (حقیقی و حقوقی) در شعبه تامین اجتماعی (مربوطه) کافی است و در فرصت زمانی لازم بعد، می توانند مدارک و مستندات لازم را آماده و به شعبه مربوطه ارائه نمایند.


لازم به توضیح است:
1- ساعت کاری شعب در روزهای 9و10 تیرماه تا ساعت 20 می باشد .
2- به پیوست بخشنامه ها و آیین نامه اجرائی ماده (13) قانون حداکثر ایفاد می گردد.
3- همکاران عنایت فرمایند صرفا ثبت یک نامه مبنی بر درخواست بخشودگی جرائم بیمه و تقسیط آن در شعبه مربوطه، جهت استفاده از این فرصت کافیست و منتظر استفاده از آخرین ساعت تاریخ 10/4/97 نباشند .
4- میزان درصد استفاده از بخشودگی ، نسبت مستقیم با بازه زمانی پرداخت اصل بیمه دارد ، بطور مثال ،پرداخت یک ساله یا نقدی بدهی شامل صددرصد بخشودگی جرائم و تقسیط 36 ماهه اصل بدهی شامل 50% بخشودگی جرائم می گردد.
5- هیات مدیره کانون سراسری امیدواراست در جلسه چهارشنبه 6/4/97 با ریاست محترم نظام فنی و اجرائی طرح ها، بتواند تایید کلی، مبنی برخارج از اختیار بودن دلایل عدم پرداخت حق بیمه پیمانکاران را اخذ نماید.در این رابطه پیشنهاد می گردد دبیران محترم، مذاکره با روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خود را در این راستا شروع نمایند .

برای دریافت متن کامل بخشنامه بر روی لینک زیر کلیک کنید:

 

سایر قوانین مربوطه:

 

پیمانکاران محترم توجه داشته باشند، در این مرحله ( تا تاریخ 10/4/1397) صرفا ثبت درخواست کتبی پیمانکار (حقیقی و حقوقی) در شعبه تامین اجتماعی (مربوطه) کافی است و در فرصت زمانی لازم بعد، می توانند مدارک و مستندات لازم را آماده و به شعبه مربوطه ارائه نمایند.