راهیابی اعضای هیئت مدیره انجمن شرکت های عمرانی خوزستان به هیئت های حل اختلاف اهواز

به گزارش روابط عمومی انجمن شرکت های عمرانی استان خوزستان انتخابات نمایندگان کارفرما در مراجع حل اختلاف شهرستان اهواز با حضور معاون روابط کار و رئیس تشکلات کارگری و کارفرمائی اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی نمایندگان تشکلات کارفرمایی، نهاد، سازمان و شرکت های مختلف روز چهارشنبه (29 فروردین) در اداره کل کار تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد. در ابتدای این مراسم معاون روابط کار اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خوزستان ضمن تبریک روز ارتش و فرا رسیدین اعیاد شعبانیه گفت: همه ما اهمیت این انتخابات هیئت های حل اخلاف را به خوبی درک می کنیم پس لازم است ترکیب این هیئت ها به گونه ای باشد که از همه بخش های مختلف تشکیل شود و صرفا از جناح یا گروه خاصی نباشد اما با همه این اوصاف هر رأی برای ما محترم است. احمد شجیراتی اظهار داشت: هر یک از این آراء مانند رای های صادره در هیئت ها مهم است لذا از افرادی که در نهایت در این انتخابات پیروز می شوند می خواهیم که در ضمن حضور مستمر در جلسات هیئت نسبت به این رأی ها حساسیت داشته باشند چرا که اگر رأی بر خلاف قانون صادر شود گریبان انسان را خواهد گرفت!

گفتنی است هیئت های حل اختلاف کارفرما 6 هیئت سه نفره است که در بین ترکیب 18 نفره، علی باقر طاهری، فرزاد حیدری و شعبان آزادی از اعضای هیئت مدیره انجمن شرکت های عمرانی موفق به راهیابی به این هیئت ها شدند.