انجمن استان آذربایجان شرقی مسئولیت کلیه امور مراحل اخذ گواهینامه صلاحیت را بر عهده گرفت

انجمن پیمانکاران عمرانی استان آذربایجان شرقی طی توافقنامه ای با سازمان برنامه و بودجه کشور مسئولیت راهنمایی، تنظیم و تکمیل پرونده متقاضیان بخش خصوصی، ثبت نام و کارشناسی تمامی شرکت های پیمانکار جهت اخذ گواهینامه صلاحیت را از تاریخ 29 فرودین ماه 1397 برعهده گرفت.

بر همین اساس از این تاریخ به بعد تمامی مهندسان و مدیران عامل شرکت های پیمانکاری این استان جهت انجام امور مربوط به اخذ گواهینامه صلایت و سامانه ساجات می بایست به دفتر انجمن پیمانکاران عمرانی مراجعه نمایند