مصوبات شورای گفت‌وگو اولویت کاری مدیران اجرایی باشد

بحرینی مقدم، معاون امور اقصادی و هماهنگی بین المللی استانداری خوزستانمعتقد است اگر به اجرای مصوبات شورای گفت وگو اهمیت داده نشود، نمی توان شاهد بهبود شرایط کسب و کار در استان بود و مانع رشد اقتصاد استان می شود.

بحرینی مقدم، معاون امور اقصادی و هماهنگی بین المللی استانداری خوزستانمعتقد است اگر به اجرای مصوبات شورای گفت وگو اهمیت داده نشود، نمی توان شاهد بهبود شرایط کسب و کار در استان بود و مانع رشد اقتصاد استان می شود.

بیست و دومین جلسه شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی در سالن شهید رجایی استانداری خوزستانبرگزار و مصوبات جلسات بیستم و بیست و یکم شورای گفت وگو مورد بررسی قرار گرفت.

معاون امور اقصادی و هماهنگی بین المللی استانداری خوزستان در این نشست گفت: شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی یکی از مهمترین شوراهای حال حاضر کشور و استان است. مصوبات آن باید اولویت کاری مدیران دستگاه های اجرایی باشد و با اهتمام بیشتری اقدام به عملی کردن این مصوبات کنند.

سید علی بحرینی مقدم اظهار کرد: اگر مصوبات را مجددا مرور کنیم ضمانت اجرایی مصوبات باید بازبینی شود و جایگاه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی حفظ شود.باید موضوعات چالشی تری را در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح کرد.

وی افزود: اگر مصوبات پیگیری نشود یا اهمیت خاصی به اجرای آن نشان داده نشود، نمی توان شاهد بهبود شرایط کسب و کار در استان بود.اگر نتوانیم از این فضا و فرصت پیش آمده در اقتصاد استان استفاه کنیم فرصت سوزی کرده ایم.

در این جلسه پیرامون برنامه های گردشگری، تعرفه های نظام مهندسی، مشکلات انجمن انبوه سازان با سازمان های آب و فاضلاب و نظام مهندسی، مشکلات شرکت های شهرک های صنعتی با شرکت ملی حفاری و شرکت مناطق نفت خیز جنوب و مصوباتی که در جلسات گذشته در رابطه با این موضوعات مصوب شد پیگیری و مرور شد.

شهلا عموری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در این جلسه ضمن تقدیر از دادگستری استان خوزستان به دلیل اختصاص شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی بخش خصوصی، اظهار کرد: در خصوص بررسی لزوم اصلاح ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 86 از دادگستری خوزستان، تقاضا می شود در این زمینه همت ویژه ای گمارده شود.

شریعتی، استاندار خوزستان نیز در این نشست اظهار کرد: شرکت های خصوصی در حوزه نفت، حفاری و تجهیزات وابسته مجبورند تنها در این زمینه فعالیت کنند و برای شرکت های نفت و ملی حفاری کار کنند اما فشار آوردن به شرکت های نفت و ملی حفاری جایز نیست.

وی افزود: گرچه شرکت های ملی حفاری و نفت نیز مشکلات خود را دارند اما پرداخت های این شرکت ها را نیز جزو اولویت های خود قرار داده و طوری با آنها رفتار نکنند که مانع ادامه راه آنها شوند.