اختصاص فقط ۱۴ هزار میلیارد بودجه عمرانی در۷ماه؛ عقب ماندگی ۳۰ هزار میلیاردی

درحالی که بر اساس قانون بودجه در۷ ماهه نخست سال باید ۴۲ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص پیدا می‌کرد، تنها ۱۴ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی محقق شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس آمار عملکرد بودجه سال  96 در حالی که بر اساس قانون بودجه در 7 ماهه نخست سال بایستی میزان تخصیص اعتبارات عمرانی حدود 42 هزار میلیارد تومان باشد، تنها 14 هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی تحقق  یافته است.

میزان تحقق اعتبارات عمرانی تا مهر ماه در حالی 14 هزار میلیارد تومان که این رقم نسبت به مدتمشابه سال قبل با رشد 12درصدی همراه بوده است.