تسویه 5هزار میلیارد تومان از بدهی و طلب پیمانکاران

خزانه‌دار کل کشور با ارسال نامه‌ای به رئیس اتاق ایران، از صدور 5هزار میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه از سوی این وزارتخانه به‌منظور تسویه بدهی‌ها و مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی از دولت خبر داد. پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند تقاضای خود برای استفاده از ظرفیت این اوراق را ارائه دهند.

به‌موجب بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور و آئین‌نامه اجرایی آن، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است در راستای تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص، حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی از دولت، تا سقف 5هزار میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه صادر کرده و مطالبات قطعی دولت را با بدهی‌های قطعی او از اشخاص و طرف‌های مذکور، به‌صورت جمعی – خرجی تسویه کند.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، سید رحمت‌الله اکرمی، معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور، در نامه‌ای به غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، ضمن ارسال نمونه فرم‌های تائیدیه صدور اوراق تسویه خزانه، خواستار اطلاع‌رسانی این موضوع به کلیه پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی عضو اتاق ایران برای استفاده از ظرفیت اوراق مذکور شده است.

بر این اساس کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که به دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) بدهکار و متقابلاً از دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت، طلبکار هستند باید برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات خود از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، درخواست خود را ارائه دهند.

طبق اطلاعیه شماره (1) موضوع تسویه بدهی‌ها و مطالبات دولت از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، متقاضیان باید با تکمیل درخواست صدور اوراق تسویه خزانه و الصاق تائیدیه‌های منظم به آن بر مبنای محل استقرار دستگاه‌های اجرایی بدهکار حسب مورد در استان به اداره امور اقتصادی و دارایی استان مربوط و در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.

همچنین اطلاعات تکمیلی این موضوع از پورتال مرکز مدیریت بدهی و دارایی‌های مالی عمومی (قسمت اوراق تسویه خزانه) به نشانی Iridmo.mefa.ir قابل دریافت است.