چهل و سه پروژه نیمه‌کاره ملی در استان کرمانشاه وجود دارد

کرمانشاه- رئیس گروه تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه، از وجود ۴۳ پروژه ملی نیمه تمام در استان خبر داد و گفت: شهرستان کرمانشاه بیشترین سهم را در پروژه‌های نیمه‌کاره دارد.

به گزارش  خبرنگار مهر، کامبیز عاطفی در شورای برنامه ریزی استان که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، به ارائه گزارش بخشنامه بودجه سال ۹۷ پرداخت و افزود: رویکرد اصلی بودجه سال آینده بر اساس رشد اقتصادی فراگیر اشتغالزا و ضد فقر با توجه به ۵ رویکرد اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: بر این اساس ضروری است بودجه سال آینده در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیت بهش خصوصی و تعاونی، تمرکز در حوزه های پیشران اقتصادی، کمک به اشتعال جوانان و زنان و ... هزینه شود.

عاطفی خاطر نشان کرد: دستگاههای اجرایی در پیشنهاد بودجه، حداقل ۲۰ درصد از فعالیت های خود را به روش بهای تمام شده هزینه یابی نکرده باشند افزایش اعتبار هزینه ای نسبت به سال ۹۶ برخوردار نمی شود.

وی ابراز داشت: دستگاههای اجرایی موظفند با در نظر گرفتن تعهدات خود در رابطه با طرح های سفرهای مقام معظم رهبری و رئیس جمهور، اعتبارات لازم جهت اجرای طرح های مذکور را با رعایت ماده ۲۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پیش بینی کنند.

عاطفی در ادامه به آخرین نسخه گزارش پروژه های نیمه تمام استان کرمانشاه در دو بخش ملی و استانی اشاره کرد و افزود: در بخش پروژه های نیمه تمام ملی جمعا ۲۶ پروژه استانی و ۴۳ پروژه ملی و ۱۸ پروژه مربوط به جداول ۱۹ و ۲۰ از محل اعتبار های متفرقه در سال گذشته تامین اعتبار شدند که در این بخش جمع ۸۷ پروژه با اعتبار ۵۲۷۳۳ میلیارد ریال است.

وی ابراز داشت: پروژه های نیمه تمام استانی در بخش استانی ۶۲۵ پروژه با برآورد مورد نیاز برای اتمام به مبلغ ۹۰۱۲ میلیارد ریال که در قالب ۱۴ شهرستان و سطح استان و ۲۳ فصل قرار گرفته است.

این مسئول  بیشترین پروژه های نیمه تمام را مربوط به شهر کرمانشاه دانست و گفت: در کرمانشاه با ۹۶ پروژه و اعتبار ۴۵۳۲ میلیارد ریال و کمترین آن در شهرستان قصرشیرین با ۱۰ پروژه و اعتبار ۱۴۳ میلیارد ریال است.

وی گفت: در سالجاری تعداد پروژه های استانی ویژه ۲۸۲۰ پروژه و پروژه های ملی به ۴۱ پروژه تغییر یافته است.

لازم به ذکر است؛ در ادامه پیشنهادات دستگاههای اجرایی برای بودجه سال ۹۷ قرائت شد.