گزارشی از شورای دبیران و رؤسای هیأت مدیره انجمن های عضو کانون سراسری روز سه شنبه مورخ 95/11/26 .

گزارش جلسه ی شورای دبیران و رؤسای هیأت مدیره انجمن ها

روز سه شنبه - مورخ 95/11/26 – مجتمع آدینه

     نشست این دوره شورای دبیران و رؤسای هیأت مدیره ی انجمن های استانی عضو کانون سراسری با موضوع محوری "اسناد خزانه اسلامی" روز سه شنبه مورخ 95/11/26 در محل مجتمع آدینه برگزار گردید.

     در این جلسه 4 ساعته که با حضور خانم فاطمی معاون مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، آقای سعیدی راد معاون امور تلفیق بودجه، آقای دکتر قانع فر معاون امور فنی سازمان برنامه و بودجه کشور، آقای دکتر توکلی کاشی از شرکت فرابورس ایران، جمعی دیگر از کارشناسان حوزه های یادشده، نمایندگان سندیکای شرکتهای ساختمانی اران، سندیکای شرکتهای تأسیساتی و صنعتی ایران و انجمن شرکتهای صنعت آب و فاضلاب و دبیران و رؤسای هیأت مدیره ی انجمن های استانی سراسر کشور برگزار شد.

     ابتدا موضوع اسناد خزانه اسلامی توسط میهمانان جلسه تبیین و تشریح گردید. پس از آن با مشارکت دبیران و رؤسای انجمن های حاضر در جلسه، مسائل و مشکلات موجود در این حوزه مطرح و توسط مسئولین مربوط به هر بحث، پاسخ های لازم ارائه شد.

     در پایان با جمع بندی موضوعات مطروحه مقرر گردید پیش نویس آئین نامه های موضوع بندهای مرتبط در تبصره های مربوط به اسناد خزانه اسلامی در قانون بودجه سال 1396 کشور با مشارکت کانون سراسری، امور نظام فنی و اجرایی و امور تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و نقطه نظرات و پیشنهادات جامعه پیمانکاری کشور در آن لحاظ گردد.