رحلت تأسف بار مجاهد خستگی ناپذیر ، یار دیرین امام و انقلاب حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی را به پیشگاه ملت بزرگ ایران بویژه جامعه پیمانکاری کشور تسلیت می گوییم