کرایه ماشین آلات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی منتشر شد

مرکز آمار ایران فهرست بهای کرایه ماشین آلات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز آمار ایران، طرح آمارگیری از کرایه ماشین‌آلات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی از سال 1365 به صورت شش ماهه در سطح استان تهران توسط مرکز آمار ایران اجرا می‌شود.

در این آمارگیری، اطلاعات مربوط به کرایه ساعتی انواع ماشین آلات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی (60 مورد)، با ارسال پرسشنامه‌های مربوط از طریق رایانامه به پیمانکاری‌های مجری طرح‌های عمرانی در استان تهران، جمع‌آوری می‌شود. این طرح در مردادماه سال 1395 برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به نیمه اول همان سال اجرا شده است.

براساس نتایج حاصل از این آمارگیری، متوسط کرایه‌ ساعتی برخی از انواع ماشین‌آلات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی در نیمه‌ی اول سال 1395 و تغییرات آن نسبت به دوره قبل و دوره مشابه سال قبل به شرح جدول زیر ارائه می‌شود:

در مقایسه تمامی 60 قلم مورد آمارگیری این دوره، بیش‌ترین کاهش کرایه ساعتی مربوط به "ماشین سواری استیشن چهاردر با راننده " با 10.9 درصد و بیش‌ترین افزایش در متوسط کرایه‌ی ساعتی مربوط به "موتور جوش دیزلی 150 تا 250 آمپر" با 21.4 درصد نسبت به دوره قبل بوده است.

همچنین، مقایسه متوسط کرایه ساعتی در این دوره با دوره‌ی مشابه سال قبل نشان می‌دهد که بیش‌ترین کاهش کرایه ساعتی مربوط به "جرثقیل خودرو چرخ زنجیری حدود 20 تن با راننده" با 12.9 درصد و بیش‌ترین افزایش کرایه ساعتی مربوط به "موتور جوش دیزلی 150 تا 250 آمپر" با 24.7 درصد بوده است.