دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی زنجان

نمایندگان منتخب استان زنجان در مجلس شورای اسلامی با حضور درسازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان با اعضای هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی دیدارو گفت‌وگو کردند.

به گزارش «صما» به نقل از روابط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان، نمایندگان منتخب استان زنجان در مجلس شورای اسلامی با حضور درسازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان با اعضای هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی دیداروگفت‌وگو کردند.

دراین دیدار علی وقفچی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: باید درکنار افزایش توان نظارتی دولت، برنامه‌های اجرایی و مسئولیت نهادها حتی در بخش فرهنگی به بخش خصوصی واگذار شود.

وقفچی با تاکید بر بهره مندی از تجربه دیگر کشورها در استفاده از توان بخش خصوصی، غفلت از این موضوع و حرکت مجدد در مسیر طی شده را موجب تحمیل هزینه های سنگین مالی و زمانی دانست وتصریح کرد: متاسفانه در شهر سازی درآمد زایی بر مبانی و روح فرهنگی معماری و شهرسازی ترجیح داده شده است و فرهنگ فدای درآمدزایی شده است و این در حالی است که استفاده از المانهای فرهنگی و هویت بخشی به معماری راهی برای انتقال فرهنگ ما محسوب میشود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: درآمدزایی از اساسی ترین نیازهای شهرسازی است و از طریق عوارض و مسائل دیگر، نمی‌توان شهر را اداره کرد.

درادامه این دیدار حسن مجتبی زاده، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان ضمن ارایه گزارشی از عملکرداین سازمان گفت: اکنون ۵۵۴۳ نفر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان هستند که ۲۷۱۲ نفراز آنها دارای پروانه اشتغال به کار درحرفه مهندسی هستند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان با اشاره به رکود موجود درساخت وساز کشور و استان گفت: برابر آمار مهندسین دارای پروانه در استان حدود ۲۰میلیون متر مربع ظرفیت اشتغال به کار موجود دارند در حالیکه عملا با توجه به تعداد کار و متراژ موجود در استان بسیار کمتر وپائین‌تر از ظرفیت کار انجام می‌دهند و بعضا تعدادی هیچ فعالیت و کاری به دلیل شرایط موجود انجام نمی‌دهند.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان تصریح کرد: اعضای این سازمان با دل وجان برای آبادانی استان گام برمی‌دارند وحتی برای ساختمان‌های مذهبی و مساجد وخیریه هم به طوررایگان خدمات ارایه می‌دهند و با تمام این تفاسیرنباید مهندسان مورد بی‌مهری قرارگیرند و زحمات وخدمات آنها نادیده گرفته شود. با وجود اینکه تعرفه‌های خدمات مهندسی کاملا بر مبنای قانون اعمال می‌شود و امسال نیز که مزین به نام سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل است سازمان علیرغم عدم افزایش تعرفه گام مهمی در شکوفایی اقتصاد مقاومتی استان برداشته و حتی سازمان نظام مهندسی زنجان برای کمک به ساخت و ساز تخفیفات گسترده‌ای را در تعرفه‌ها اعمال کرده است.

مجتبی زاده اظهارکرد: اگر وضعیت ساخت وسازوکیفیت آنها در استان را با سال‌های گذشته مقایسه کنیم زحمات اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان کاملا مشهود ومشخص است.

وی افزود: البته درهر فعالیتی افرادی هستند که غیرمتعهدانه فعالیت کرده وبه وظیفه حرفه‌ای و اخلاقی خود عمل نمی‌کنند وجامعه مهندسین نیزازاین قاعده مستثنی نیست اما درمجموع ما اعضای توانمند وبسیارمسئولیت پذیری داریم که زحمات آنان قابل ستایش است.

مجتبی زاده بیان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان اقدام به ایجاد دبیرخانه مشترک با سازمان‌های کشاورزی، منابع طبیعی ومعدن وساختمان کرده که این مسئله می‌تواند پتانسیل بسیارخوبی برای توسعه همه جانبه استان زنجان باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان پیشنهاد کرد که دفتری درساختمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان به منظور ارتباط گسترده وتخصصی‌تر با نمایندگان منتخب استان درمجلس شورای اسلامی دایرشود تا اعضای سازمان بتوانند ایده‌های کاربردی خودرا با نمایندگان درمیان گذاشته وهمگام و همسو با ایشان درجهت رشد وشکوفایی استان قدم بردارند.