ساخت آزاد راه با سرمایه پیمانکاران بخش خصوصی

معاون برنامه ریزی و منابع وزیرراه و شهرسازی، بهره گیری از منابع مالی پیمانکاران بخش خصوصی در تبدیل بزرگراه به آزاد راه‏ را روشی برای حمایت از آنها دانست.

امیر امینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با کمبود منابع موجود امکان اجرای پروژه‌های راهسازی و راهداری وجود ندارد زیرا مطالبات پیمانکاران این حوزه در حال افزایش است.

وی ادامه داد:درسه سال گذشته(۹۲ تا ۹۵)نسبت به سه سال قبل مشابه آن(۸۹ تا ۹۱)، پروژه های حوزه راهداری و راهسازی پیشرفت قابل قبولی داشته است.

به گفته معاون برنامه ریزی و منابع وزیر راه و شهرسازی، اگرچه تاکنون منابع لازم برای اجرای پروژه های عمرانی صنعت حمل و نقل از طریق اسناد خزانه، اوراق مشارکت و بهره وری حاصل از فعالیت های سازمان راهداری تاحدودی تامین شده است اما ادامه وضع موجود غیر ممکن است.

امینی اظهار داشت:درصورتی که مطالبات پیمانکاران پرداخت نشود تداوم شرایط موجود امکان پذیر نیست و پیمانکاران تغییر حرفه می دهند.

وی بیان کرد: برای حمایت از پیمانکاران بخش خصوصی، آنها را در سرمایه گذاری طرح هایی مانند تبدیل بزرگراه به آزاد راه مشارکت می دهیم تا پیمانکاران از این طریق در چرخه حمل و نقل عمومی باقی بمانند.

این مقام مسئول درباره مفاد لایحه بودجه سال ۹۶ درباره صنعت حمل و نقل، گفت: برنامه های حوزه حمل و نقل چند بعدی هستند و نمی توان به یک بخش خاص توجه ویژه داشت و سایر بخش ها را نادیده گرفت بلکه توسعه همه جانبه را باید در دستور کار قرار دهیم.

امینی تصریح کرد: حمل و نقل حوزه هوایی در جابه جایی مسافر پیشرفت خوبی داشته و این اقدام با وجود کمبود ناوگان انجام شده است اگرچه باید ظرفیت فرودگاه های کوچک را افزایش دهیم و هواپیماهای کوتاه برد خریداری کنیم.

وی اضافه کرد: در حوزه ریلی، توسعه حمل و نقل حومه ای باید در اولویت قرار گیرد ضمن اینکه  توسعه ظرفیت های خالی، برقی کردن و ... هم باید در دستور کار قرار گیرد.

معاون وزیرراه و شهرسازی به اهمیت حوزه حمل ونقل جاده ای اشاره کرد و گفت: در توسعه حمل ونقل عمومی از لحاظ فرهنگی موفق عمل نکردیم و مردم همچنان علاقه مند به استفاده از خودروی شخصی هستند که این موضوع هم حادثه آفرین است و هم ایمنی را کاهش می دهد.

امینی افزود: درصورتی که ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی در سال آینده به بخش حمل و نقل اختصاص یابد می توانیم به برنامه های ذکر شده در لایحه برنامه ششم توسعه نزدیک شویم.

وی اضافه کرد: اهداف برنامه ششم توسعه، ‌ افزایش ظرفیت حمل ونقل جاده ای، ریلی به ویژه توسعه راه های شریانی، آزاد راه ها و بزرگراه ها است که با تامین منابع می توانیم به اهداف طرح جامع حمل و نقل در افق ۱۴۰۴، ‌ دست یابیم.