تصویب قانون نظام مهندسی پایانی بر نظام فنی و اجرایی کشور است

سنندج- رییس نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عنوان کرد: اگر قانون نظام مهندسی به تصویب برسد باید فاتحه نظام فنی و اجرایی کشور را بخوانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه مصطفوی امروز سه شنبه در همایش گرامیداشت پنج دهه حضور در عرصه سازندگی، تجلیل از پیمانکاران و مشاوران پیشکسوت که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزارشد، گفت: کردستان در سال های دفاع مقدس سنگر مقاوم در مقابل تهاجمات دشمنان بود و امروز هم در عرصه سازندگی و اقتصاد کشور نقطه امیدی محسوب می شود.

وی با بیان اینکه  متولی مبحث مهندس و توسعه دانش مهندسی در کشورما مشخص نیست، عنوان کرد: متاسفانه در کشورما هنوز مشخص نشده که دانش مهندسی باید توسط چه نهادی راهبری شود.

وی با اشاره به اینکه نظام فنی و اجرایی کشور برقرار کننده ارتباط بین سه ضلع کارفرما، مشاور و پیمانکار است، اظهارداشت: در قانون برنامه و بودجه مواد ۲۲ و ۲۳ موضوع تشخیص صلاحیت به یک سازمان فرابخشی و ارجاع کار به دستگاه های اجرایی ابلاغ و واگذار شده است.

رییس نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ادامه داد: آنچه امروز نظام مهندسی کشورما از آن رنج می برد ورود افراد غیر متخصص به عرصه ساخت و ساز است.

مصطفوی بیان کرد: در سال ۵۱ سازمان برنامه و بودجه تصمیم به وارد کردن شرکت ها به پروژه های عمرانی گرفت و امروز بعد از ۴۵ سال شاهد شکل گیری بهترین و توانمند ترین شرکت ها در نظام فنی و اجرایی هستیم.

وی یکی از مهمترین مشکلات پیش روی نظام فنی و اجرایی کشوررا نبود قانون ثبات و محکم برای این نظام ذکر کرد و اظهارداشت: آنچه امروز مهندسان ما از آن آسیب می بینند مداخله افرادی  غیرمتخصص به حیطه کارساخت وساز است.

وی با اشاره به اینکه قانون نظام مهندسی یکبار در مجلس رد شده و مجدد در کمیسیون عمران مجلس مطرح شده است، ادامه داد: اگر این قانون به تصویب برسد فاتحه نظام فنی و اجرایی کشور را باید بخوانیم.

رییس نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوربا بیان اینکه توسعه دانش مهندسی در کشور مستلزم متولی است، عنوان کرد: پیمانکاران ومشاوران و کارفرمایان باید با تعامل و همکاری یکدیگر در راستای اجرای برنامه ها تلاش کنند.

مصطفوی با اشاره به اینکه تعامل دوستانه با مشاوران قطعا بازخورد و نتیجه مثبتی در پی خواهد داشت، اظهارداشت: مهمترین تصمیمی که در پروژه ای گرفته می شود مربوط به انتخاب صحیح مشاور توانمند است.