گزارش همایش نظام فنی و اجرایی استان اردبیل با مشارکت انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی و سازمان برنامه و بودجه استان- مورخ 95/5/26

گزارش همایش نظام فنی و اجرایی استان اردبیل با مشارکت انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی  و سازمان برنامه و بودجه استان-  مورخ 95/5/26

     همایش نظام فنی و اجرایی استان اردبیل با مشارکت انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی و سازمان برنامه و بودجه استان روز سه شنبه مورخ 95/5/26 برگزار گردید.

     در این مراسم که نمایندگان هیأت مدیره کانون سراسری و رئیس، معاونین و کارشناسان امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور حضور داشتند، آقایان دکتر داوود شایقی رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مهندس آذرنژاد معاونت عمرانی استانداری ، مهندس بیرون برفتحی رئیس هیأت مدیره انجمن استان، مهندس سعادتمند رئیس هیأت مدیره کانون سراسری و مهندس حمزه مصطفوی رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور، در خصوص موضوعات مختلف در حوزه نظام فنی و اجرایی کشور به ایراد سخن پرداختند.

     نشست مشترک هیأت مدیره کانون سراسری با هیأت مدیره انجمن استان، برگزاری همزمان سه کارگاه آموزشی با موضوعات مربوطه در حوزه نظام فنی و اجرایی و نشست مشترک هیأت مدیره کانون سراسری و انجمن استان با رؤسای امور نظام فنی و اجرایی استان و کشور از دیگر برنامه های این همایش بود.