گزارش نشست مشترک هیأت مدیره و کمیسیون امور مجلس کانون سراسری مورخ 95/6/1

گزارش نشست مشترک هیأت مدیره و کمیسیون امور مجلس کانون سراسری مورخ 95/6/1

نشست مشترک هیأت مدیره و کمیسیون امور مجلس کانون سراسری با جناب آقای دکتر بهادری نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه مورخ 95/6/1 در محل دفتر کانون برگزار گردید.

     در این نشست ساختار شبکه ای کانون سراسری و انجمنهای استانی عضو توسط آقای مهندس سعادتمند تشریح و همچنین گزارش تاریخچه و سوابق تعاملات مثبت و سازنده  کانون سراسری و مجلس شورای اسلامی نیز ارائه گردید.

     در ادامه نظرات و پیشنهادات آقای دکتر بهادری در خصوص برنامه ها و اقدامات کمیسیون عمران مجلس مطرح و با ارائه نقطه نظرات و دیدگاه های اعضای حاضر در جلسه تبادل نظرهای لازم صورت گرفت.

     در پایان بر ضرورت تعاملات هرچه بیشتر کانون سراسری و کمیسیون عمران مجلس تأکید و برگزاری نشستهای دوره ای تخصصی نمایندگان طرفین تعامل مورد توافق قرار گرفت و مقرر گردید برنامه ریزیها و هماهنگی های لازم در این خصوص صورت پذیرد.