گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه کانون سراسری - یکشنبه مورخ 95/4/27

مجمع عمومی عادی سالیانه کانون سراسری برگزار گردید

     نشست مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران روز یکشنبه مورخ 95/4/27 با دستور جلسه ای به شرح ذیل در مجتمع آدینه برگزار گردید.

1- انتخاب هیأت رییسه مجمع

2- گزارش عملکرد هیأت مدیره

3- ارائه ی تراز مالی سال 94 کانون

4- گزارش بازرسان

5- تصویب تراز مالی سال 94

6- ارائه ی بودجه ی پیشنهادی سال 95 و تصویب آن

7- تعیین حق عضویت سال 1395 انجمن های عضو کانون

8- انتخابات بازرسان

9- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

10- سایر موارد

    در این نشست که از ساعت10:00 آغاز گردید تمامی موارد اشاره شده در دستور جلسه به ترتیب مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبات لازم اخذ گردید.

جلسه در ساعت 14:00 پایان یافت.