دوره آموزشی بهینه سازی مصرف انرژی در بویلرها

سمینار آموزشی "انقعاد ،انحلال و حل اختلاف قراردادهای پیمانکاری و مشاور"

دوره ها و کارگاههای آموزشی ارتقای دانش و مهارت مناقصات ، مزایدات و ارجاع کار پروژه های عمرانی و صنعتی (شهرام حلاج)

ضرورت معرفی فرصتهای سرمایه گذاری موجود جهت امکان جذب و هدایت سرمایه گذاران خارجی- زمان برگزاری 2 و 3 آذرماه سال 1390

کنفرانس در خصوص تجارت و سرمایه گذاری در کنیا - زمان برگزاری 28 و 29 شهریور ماه 1390

معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران

کارگاه عملی - مهندسی ارزش (سطح 1 و 2) ، Value Engineering

دوره تخصصی مبانی حقوقی فهرست بها شرایط عمومی پیمان و بخشنامه های مرتبط

پتانسیلهای بروز ادعا در پروژه های EPC برای مدیران پروژه ها - تاریخ برگزاری 30/4/90 تیرماه

کارگاه تخصصی مستند سازی فنی پروژه ها - زمان برگزاری 30/4/90

سی و سومین نمایشگاه صنعت ساختمان دبی

سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

چهارمین کنفرانس بتن و توسعه

آموزش تخصصی فنون مناقصه موفق و قانونی