کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران اخبار ویژه کانون SSSSSS Zend_Feed_Writer 1.11.1 (http://framework.zend.com) http://abadgar.org kanoun@abadgar.org (کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران) کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران <p><strong>توانمندی بخش خصوصی در گرو بازاندیشی و بازتوانی تشکل‌ها</strong></p> <p>​</p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20908 20908 <p><strong>سازمان برنامه و بودجه مکلف به ایجاد بازار الکترونیک طرح های عمرانی شد&nbsp;</strong> </p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20735 20735 <p><strong>شروط مجلس برای مشارکت مالی و اجرایی بخش خصوصی در پروژه‌های نیمه‌کاره عمرانی</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20733 20733 <p><strong>پنج هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت در سال آینده تهاتر می‌شود</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20692 20692 <p><strong>دولت مجاز به انتشار 100 میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی شد</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20639 20639 <p><strong>پانصد هزار میلیارد تومان برای تکمیل ۲ هزار طرح نیمه تمام نیاز داریم</strong></p> <p>​</p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20637 20637 <p><strong>برنامه ششم استارت اجرایی شدن وظایف سازمان برنامه در اقتصاد مقاومتی</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20591 20591 <p><strong>اجازه انتشار ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بورس/ بدهی انباشته دولت به نظام بانکی</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20557 20557 <p><strong>ظرفیت ۷۰ هزار میلیارد تومانی بودجه برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران</strong></p> <p>​</p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20556 20556 <p><strong>چاق شدن هزینه جاری از جیب بودجه عمرانی در دولت یازدهم/دولت پرخرج رکود را تعمیق کرد</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20520 20520