کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران اخبار ویژه کانون SSSSSS Zend_Feed_Writer 1.11.1 (http://framework.zend.com) http://abadgar.org kanoun@abadgar.org (کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران) کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران <p><strong>بررسی علل عدم ابلاغ پیش‌نویس اصلاح شرایط عمومی پیمان</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/23882 23882 <p><strong>تمهیدات مجلس برای تسویه بدهی های دولت</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/23788 23788 <p style="text-align: right;"><strong>ایست به بودجه در پارلمان</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/23747 23747 <p><strong>هشتاد درصد اوراق مالی منتشره دولت صرف طرح های عمرانی می شود</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/23684 23684 <p><strong>پایان فرصت یک ماهه دولت برای ارایه لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی / بررسی طرح پس از جمع بندی بودجه ۹۷</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/23548 23548 <p><strong>دولت به‌جز جراحی اقتصاد، راه برگشتی ندارد</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/23533 23533 <p><strong>شاخص‌های مهم لایحه بودجه 97 را بشناسید</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/23439 23439 <p><strong>اختصاص فقط ۱۴ هزار میلیارد بودجه عمرانی در۷ماه؛ عقب ماندگی ۳۰ هزار میلیاردی</strong></p> <p>​</p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/23385 23385 <p><strong>تسویه 5هزار میلیارد تومان از بدهی و طلب پیمانکاران</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/23311 23311 <p id="ContentPlaceHolder1_DTitle"><strong>دو قاب از لایحه بودجه ۹۷</strong></p> <p>​</p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/23309 23309