کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران اخبار ویژه کانون SSSSSS Zend_Feed_Writer 1.11.1 (http://framework.zend.com) http://abadgar.org kanoun@abadgar.org (کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران) کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران <p><strong>پنج هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت در سال آینده تهاتر می‌شود</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20692 20692 <p><strong>دولت مجاز به انتشار 100 میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی شد</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20639 20639 <p><strong>پانصد هزار میلیارد تومان برای تکمیل ۲ هزار طرح نیمه تمام نیاز داریم</strong></p> <p>​</p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20637 20637 <p><strong>برنامه ششم استارت اجرایی شدن وظایف سازمان برنامه در اقتصاد مقاومتی</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20591 20591 <p><strong>اجازه انتشار ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بورس/ بدهی انباشته دولت به نظام بانکی</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20557 20557 <p><strong>ظرفیت ۷۰ هزار میلیارد تومانی بودجه برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران</strong></p> <p>​</p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20556 20556 <p><strong>چاق شدن هزینه جاری از جیب بودجه عمرانی در دولت یازدهم/دولت پرخرج رکود را تعمیق کرد</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20520 20520 <p><strong>رحلت تأسف بار مجاهد خستگی ناپذیر ، یار دیرین امام و انقلاب حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی را به پیشگاه ملت بزرگ ایران بویژه جامعه پیمانکاری کشور تسلیت می گوییم</strong><br><br><strong>​</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20327 20327 <p><strong>طیب نیا: بدهی دولت قبل بسیار بیشتر از ١٥٠ هزار میلیارد تومان است/اولویت پرداخت مطالبات بخش خصوصی با وجه نقد</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20187 20187 <p><strong><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/bayaniyeh%20kanoun%20sarasari%20dar%20bareh%20ezharate%20sardar%20sepah.pdf">بیانیه کانون سراسری در مورد اظهارات سخنگوی سپاه "سردار شریف" در خصوص جامعه پیمانکاری کشور</a></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20084 20084