کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران تازه های کانون SSSSSS Zend_Feed_Writer 1.11.1 (http://framework.zend.com) http://abadgar.org kanoun@abadgar.org (کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران) کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران <p><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/ayin%20nameh%20ha/H53461T20700.pdf"><strong><span style="color: #ff0000;">ابلاغ : آيين نامه ارزش گذاري دارايي هاي نامشهود در طرح هاي سرمايه گذاري​</span></strong></a></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/21142 21142 <p><strong><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//پرسش%20و%20پاسخ/porsesh%20va%20pasokh%2050-2-%2029337.pdf">پرسش و پاسخ 50: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/21094 21094 <p><strong><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/nesabe%20moamelat/13960206-12346.pdf">ابلاغ : بخشنامه نصاب معاملات سال 1396</a></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/21009 21009 <p><strong><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//asnade%20ghanooni/Ghanoon-Ahkam-Daemi-Toseh-960120.pdf">قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور</a></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20904 20904 <p><strong><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/ghanoone%20behboode/kasbokar.jpg"> بخشنامه ریاست جمهوری درخصوص قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار</a></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20835 20835 <p><strong><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/vezarate%20kar/dastmozd/dastmozde%2096/mozd%2096.pdf">بخشنامه حداقل مزد سال ۱۳۹۶ مشمولان قانون کار و&nbsp;دستورالعمل مربوطه</a></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20832 20832 <p><strong><a href="http://abadgar.org/site/content/content/item/20805">ابلاغ : فهارس بهای واحد پایه های کلیه رشته های سال 1396​</a></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20806 20806 <p><strong><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/tashkhis%20salahiyat/95-1061643.pdf">ابلاغ : تغيير در پيوست 2 آئين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران​</a></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20722 20722 <p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: x-small;">بخشی از مصاحبه ریاست کانون سراسری با صما/ رکود در انتظار بازار مسکن 96/ تجربه تلخ انبو­‌‌ه‌سازان از کاهش معاملات و توقف پروژه­‌ها/ افت تولید و فروش مصالح ساختمانی به یک‌‌‌پنجم</span></strong></span></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20627 20627 <p><strong>گزارشی از شورای دبیران و رؤسای هیأت مدیره انجمن های عضو کانون سراسری روز سه شنبه مورخ 95/11/26 .</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20548 20548