کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران اخبار استانی SSSSSS Zend_Feed_Writer 1.11.1 (http://framework.zend.com) http://abadgar.org kanoun@abadgar.org (کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران) کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران <p><strong>سیاست‌زدگی اقتصاد، مانع اصلی بهبود محیط کسب‌وکار</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/22550 22550 <p><strong>چهل و سه پروژه نیمه‌کاره ملی در استان کرمانشاه وجود دارد</strong></p> <p>​</p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/22547 22547 <p><strong>اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام استان کرمانشاه در اولویت است</strong></p> <p>​</p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/22546 22546 <p><strong>انتصاب آقای محمد مهدی شهریاری به سمت استاندار آذربایجان غربی </strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/22430 22430 <div><strong>انتصاب آقای سید مناف هاشمی به سمت استاندار گلستان</strong> </div> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/22429 22429 <div><strong>انتصاب آقای بهمن مرادنیا بعنوان استاندار کردستان</strong> </div> <p>​</p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/22428 22428 <div><strong>انتصاب آقای علی آقا زاده به سمت استاندار مرکزی</strong></div> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/22426 22426 <p><strong>تخصیص ۱۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار از محل های مختلف به استان</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/22329 22329 <p><strong>در شورای گفت‌وگوی استان کرمانشاه عنوان شد: ضرورت رعایت اعتدال در شیوه مالیات‌ستانی</strong></p> <p>​</p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/22197 22197 <p><strong>ارتقای 12 پله‌ای استان یزد در رتبه کسب‌وکار</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/22196 22196