کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران اخبار سراسری SSSSSS Zend_Feed_Writer 1.11.1 (http://framework.zend.com) http://abadgar.org kanoun@abadgar.org (کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران) کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران <p><strong>اصلاحات ساختاری در قوانین و مقررات ساختمان/ در نظر گرفتن روش‌ها و سیاست‌های مختلف برای ارتقای مهندسی</strong></p> <p>​</p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20962 20962 <p><strong>بازنگری مبحث ۲۲ مقررات ملی و کنترل ساختمان/ تاکید بر همکاری موثرتر کمیته‌های‌تخصصی با دفتر مقررات ملی ساختمان</strong></p> <p>​</p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20961 20961 <p><strong>چهار ناظری‌کردن ساختمان‌ها در انتظار پروژه‌ها/ افزایش سطح ایمنی در کارگاه‌ها اهم فعالیت سازمان‌های‌‌ نظام‌مهندسی</strong></p> <p>​</p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20949 20949 <p><strong>تنزیل اسناد خزانه ۲۳ درصد است/عامل طولانی شدن پروژه‌ها پیمانکاران هستند</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20940 20940 <p><strong>عدم استقبال پیمانکاران از اسناد خزانه</strong></p> <p>​</p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20936 20936 <p><strong>اولویت‌های کاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال 96 مشخص شد</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20935 20935 <p><strong><span id="ContentPlaceHolder1_litTitle">قانون فعلی پیش فروش ساختمان بستر کلاهبرداری ایجاد کرده است/ مهلت یک ماهه کمیسیون عمران به دولت برای اصلاح قانون</span></strong></p> <p>​</p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20913 20913 <p><strong><span id="ContentPlaceHolder1_litTitle">منابع خُرد در دست مردم تکمیل کننده آزادراه تهران- شمال/ بخش خصوصی و بورس قفل پروژه های نیمه تمام عمرانی را باز می کند</span></strong></p> <p>​</p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20912 20912 <p><strong>پیگیری‌های سازمان تأمین اجتماعی در راستای اجرای مصوبات شورای گفت‌وگو</strong></p> <p>​</p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20911 20911 <p><strong>«کمیته ماده 76 برنامه پنجم توسعه» به «کمیته ماده 12» تغییر نام پیدا کرد</strong></p> <p>​</p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20910 20910