کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران اخبار سراسری SSSSSS Zend_Feed_Writer 1.11.1 (http://framework.zend.com) http://abadgar.org kanoun@abadgar.org (کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران) کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران اتحادیه اروپا روند حقوقی مقابله با تحریم‌‌های آمریکا علیه ایران را آغاز کرد SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/24358 24358 <b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">​رویای کفش تبریز </b><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">/&nbsp;</span><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12px;">حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی</span></font> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/24357 24357 خروج بنیاد مستضعفان از پروژه‌های پیمانکاری کمتر از 100 میلیارد تومان SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/24326 24326 <div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12px;">​</span></font><span style="font-size: 12px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">پایین بودن عمر مفید آسفالت، چالش راه‌سازی</span></div> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/24325 24325 حمل‌ونقل عمومی، گزینه بهتر برای محیط‌زیست و عابران پیاده ​نتایج مطالعات نشان می‌دهد که اتوبوس‌ها از ماشین‌های شخصی ایمن‌تر هستند.]]> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/24324 24324 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12px;">​</span></font><span style="font-size: 12px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">وعده‌های نافرجام دولت در تقویت تشکل‌ها</span> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/24287 24287 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12px;">​</span></font><span style="font-size: 12px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">اختلاف نظر کشورهای ذی‌نفع در اعلام دلایل وقوع سانحه سانچی</span> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/24286 24286 لزوم توجه ویژه به ایمنی محیط کار کارگران ساختمانی نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی از شهرداری‌ها خواست تا میزان عوارض ساختمان‌ها را صادقانه و به دور از اغماض به سازمان تامین اجتماعی اعلام کنند تا منابع بیمه کارگران ساختمانی دچار مشکل نشود.]]> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/24285 24285 <div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12px;">حجم بدهی‌ دولت به پیمانکاران رو به افزایش است</span></font></div> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/24284 24284 درخواست از آخوندی برای تشکیل صندوق تضمین کیفیت ساختمان SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/24254 24254