کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران اخبار سراسری SSSSSS Zend_Feed_Writer 1.11.1 (http://framework.zend.com) http://abadgar.org kanoun@abadgar.org (کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران) کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران دردسرهای یکپارچه‌سازی نظام فنی‌و اجرایی SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/24571 24571 ابلاغ شاخص های قطعی و نرخ فولاد و سیمان نیمه دوم سال 1396 SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/24554 24554 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12px;">​درخواست کانون سراسری برای تمدید مدت زمان بخشودگی جرائم بیمه ای پیمانکاران<span style="white-space: pre;"> </span></span></font> محمد حسین فدایی دبیر کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران در نامه ای خطاب به مهرداد قریب مدیر کل درآمد سازمان تامین اجتماعی، خواهان تمدید مدت زمان بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب تا پایان سال 97 و اعمال تجدید نظر در نگاه سخت گیرانه برخی کارشناسان بیمه در خصوص پیمانکاران شد.]]> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/24518 24518 اطلاعیه مهم کانون سراسری در خصوص بخشنامه بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/24503 24503 <p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #003300; font-size: small;"><strong>​</strong></span><span style="color: #000000; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;" lang="FA" dir="RTL"><span style="color: #003300; font-size: small;"><strong>دلایل امیدواری ظریف و ناامیدی بخش خصوصی</strong></span> /</span><span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: 10pt;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"></span></span> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: 13.3333px;">حسین سلاح‌ورزی</span></span><!--[endif]--></span></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/24501 24501 تشکیل جلسه کمیسیون بیمه و مالیات کانون سراسری ​جلسه کمیسیون بیمه و مالیات کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران در روز دوشنبه 28ام مردادماه برگزار شد.]]> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/24493 24493 قراردادهای خرید و فروش تجهیزات و اقلام مصرفی مشمول کسر حق بیمه نیست قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می‌گیرد و مستقلاً منعقد می‌شود از شمول پرداخت حق بیمه به علت فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ گردد. الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود.]]> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/24455 24455 دولت واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی را تسریع بخشد SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/24451 24451 <div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;">در اجلاسیه دبیران و روسای انجمنهای پیمانکاران عمرانی کشور مطرح شد؛</span></div> <div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>پیگیری تصویب قانون نظام پیمانکاری</strong></span></span></div> <div style="color: #000000; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">&nbsp;</div> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/24450 24450 الزام دستگاه های اجرایی بر پرداخت 15 تا 25 درصد مبالغ قرارداد به صورت پیش پرداخت. SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/24414 24414