کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران اخبار سراسری SSSSSS Zend_Feed_Writer 1.11.1 (http://framework.zend.com) http://abadgar.org kanoun@abadgar.org (کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران) کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران <p><strong>ابهام تطابق برنامه ششم با سیاست‌های کلی</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/21166 21166 <p><strong>فضای کسب‌وکار ایران بدتر شده است</strong></p> <p>​</p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/21165 21165 <p><strong>اهداف گمشده اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی/به نام خصوصی‌سازی به کام تامین اعتبار بودجه کل کشور</strong></p> <p>​</p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/21159 21159 <p><strong>مهم‌ترین مطالبات بخش‌خصوصی از دولت دوازدهم</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/21158 21158 <p><strong>صد و بیست هزار میلیارد تومان از پروژه‌های نیمه‌تمام قابل واگذاری است</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/21157 21157 <p><strong>وضعیت نامناسب کسب‌و‌کار در بیشتر استان‌ها</strong></p> <p>​</p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/21156 21156 <p><strong>دولت و مطالبات بخش خصوصی</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/21155 21155 <p><strong>بدهی دولت به پیمانکاران راه و ساختمان از ۱۰ هزار میلیارد تومان گذشت</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/21152 21152 <p><strong>افزایش ۵ درصدی قیمت فرآورده‌های پالایشی‌ و پتروشیمی‌ در بودجه ۹۶/ رقم پنهان بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/21144 21144 <p><strong>نمره شاخص فضای کسب‌و کار از سوی اتاق ایران استخراج شد</strong></p> <p>​</p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/21138 21138