تبلیغات شما

 تعرفه تبلیغات سایت کانون سراسری در سال 96

مکان نمایش آگهی

بنر تبلیغاتی به ابعاد (پیکسل)

ماهیانه (ریال)

در قسمت بالای تازه های کانون

80*300

120*300

5،000،000

7،000،000

در قسمت زیر تازه های کانون

80*300

120*300

4،000،000

6،000،000

در قسمت زیر کتابخانه کانون

80*300

120*300

3،000،000

5،000،000