مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و بیش از سی نماینده محترم مجلس، حمزه مصطفوی رئیس نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه به همراه پنج معاون وزیر و تعدادی از مدیران کل کشوری و استانی، رئیس اتاق اصناف و تعاون و همچنین نمایندگان تشکل های فنی و مهندسی از جمله میهمانان ضیافت افطاری کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران بودند که بر پیگیری مشکلات و خواسته های جامعه پیمانکاری تاکید کردند. 

در اجلاسیه شورای دبیران و روسای انجمن های پیمانکاران عمرانی سراسر کشور ضمن بررسی مشکلات و مسائل مربوط به امور مالیاتی و بیمه پیمانکاران با مسئولان مربوطه، بر پیگیری برای تصویب قانون نظام پیمانکاری تاکید کردند.

طی مکاتبه انجمن استان تهران با سازمان برنامه بودجه، رئیس امور نظام فنی و اجرایی با تاکید بر مفاد آئین نامه تضمین معاملات دولتی دستگاه های اجرایی را موظف به واریز پیش پرداخت اعلام نمود.