عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز پنج شنبه میزبان تنی چند از نمایندگان تشکل های صنفی و مهندسی بود تا در ارتباط با چالش های بخش مسکن و راهکارهای آن به گفتگو بپردازند. حمیدرضا سیفی، رئیس هیئت مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران نیز در این جلسه حاضر بود.

چهارشنبه گذشته (6 تیرماه 1397) رئیس جدید نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر سید جواد قانع فر، میزبان برخی از اعضای هیئت مدیره کانون سراسری پیمانکاران بود. در این جلسه که برخی از مشکلات و پیشنهادات جامعه پیمانکاری مطرح شد، مقرر گردید تا با تشکیل کارگروه های مشترک مسائل مرتبط طرفین به صورت مشترک مورد پیگیری قرار گیرد.

مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و بیش از سی نماینده محترم مجلس، حمزه مصطفوی رئیس نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه به همراه پنج معاون وزیر و تعدادی از مدیران کل کشوری و استانی، رئیس اتاق اصناف و تعاون و همچنین نمایندگان تشکل های فنی و مهندسی از جمله میهمانان ضیافت افطاری کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران بودند که بر پیگیری مشکلات و خواسته های جامعه پیمانکاری تاکید کردند.